Шановні партнери!

За інформацією, розміщеною на офіційному сайті Кабінету Міністрів України, Постановою Уряду за № 255 від 02.04.2020 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211», внесено зміни до постанови КМУ № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», яка розширює перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності, зокрема, дозволяють функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів і кредитних спілок.

Урядовий портал https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrm020420ayini-vid-11-bereznya-2020-r-211

Зверніть увагу на куточки споживача на відокремлених підрозділах, а саме на наявність нижчевказаних документів:

  1. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
  2. Розпорядження про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

У разі їх відсутності, роздрукуйте та помістіть у куточок споживача