Новости

20.10.2022

Відповідно до пункту 57 розділу VII Положення про застосування
Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання
діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженого Постановою
Правління Національного банку України від 1 лютого 2021 року № 12 (далі –
Положення № 12), із дати набрання чинності рішенням про тимчасове зупинення
ліцензії та до прийняття Національним банком рішення про поновлення дії ліцензії
за результатами розгляду документів, визначених у пункті 62 розділу VII цього
Положення, Товариство втратило право з 20.10.2022:
– укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання
фінансових послуг із клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження
яких була видана ліцензія та дію якої тимчасово зупинено;
– укладати договори (уносити зміни до діючих договорів) про надання
фінансових послуг, що мають як наслідок збільшення зобов’язань учасника ринку
небанківських фінансових послуг перед клієнтами щодо виду фінансових послуг,
на провадження яких була видана ліцензія.
Водночас, Товариство повинно виконувати свої зобов’язання за договорами з
клієнтами щодо зазначеного в рішенні виду фінансових послуг, укладеними до
дати набрання чинності рішенням про тимчасове зупинення ліцензії, як це
передбачено пунктом 60 розділу VII Положення № 12

27.11.2022

 

Відповідно  до  прийняття Національним банком рішення про поновлення дії ліцензії

за  результатами розгляду  документів, Товариство відновило право з 28.11.2022 на надання:

–  укладати  договори  (продовжувати  строк  діючих  договорів)  про  надання

фінансових  послуг  із  клієнтами  щодо  виду  фінансових  послуг,  на  провадження

яких була видана ліцензія та дію якої тимчасово зупинено і має право укладати  договори  (уносити  зміни  до  діючих  договорів)  про  надання

фінансових послуг, що мають як наслідок збільшення зобов’язань учасника ринку

небанківських фінансових послуг перед клієнтами щодо виду фінансових послуг,

на провадження яких була видана ліцензія.

Товариство може виконувати всі операції в повному обсязі.

 

 

 

20.10.2022

20.10.2022

Відповідно  до  пункту  57  розділу  VII  Положення  про  застосування

Національним  банком  України  заходів  впливу  у  сфері  державного  регулювання

діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженого Постановою

Правління  Національного  банку  України  від 1 лютого  2021 року  №  12  (далі  –

Положення № 12), із дати набрання чинності рішенням про тимчасове зупинення

ліцензії та до прийняття Національним банком рішення про поновлення дії ліцензії

за  результатами розгляду  документів,  визначених  у  пункті  62  розділу  VII  цього

Положення, Товариство втратило право з 20.10.2022:

–  укладати  договори  (продовжувати  строк  діючих  договорів)  про  надання

фінансових  послуг  із  клієнтами  щодо  виду  фінансових  послуг,  на  провадження

яких була видана ліцензія та дію якої тимчасово зупинено;

–  укладати  договори  (уносити  зміни  до  діючих  договорів)  про  надання

фінансових послуг, що мають як наслідок збільшення зобов’язань учасника ринку

небанківських фінансових послуг перед клієнтами щодо виду фінансових послуг,

на провадження яких була видана ліцензія.

Водночас, Товариство повинно виконувати свої зобов’язання за договорами з

клієнтами  щодо  зазначеного  в  рішенні  виду  фінансових  послуг,  укладеними  до

дати  набрання  чинності  рішенням  про  тимчасове  зупинення  ліцензії,  як  це

передбачено пунктом 60 розділу VII Положення № 12